Bedriftskunde

Se hvilke fordeler løsningen kan gi deg

Enkel kontakt med din installatør(ere), servicepartner(e)

Når du registrerer ditt system(er) på Stand By Me får du tilgang til all serivcehistorikk på disse. Du ser også om det har vært vedlikeholdsservice og eventuelle reparasjoner.

Hold enkelt kontakt med din(e) servicepartner(e)

Din installatør blir automatisk tildelt rollen som servicepartner etter at systemet er igangkjørt. Man har da en komplett oversikt over systemet og vet da hva som er optimalt for dette. Du slipper å holde oversikten over kontaktinformasjon, installasjon og servicedokumenter, da alt blir lagret i Stand By Me. Hvis ditt system har behov for en software oppdatering har din servicepartner full oversikt over dette.

Tid for vedlikehold?

Daikin anbefaler at man har periodisk vedlikehold på systemet for å kunne sikre en optimal drift. Ved at man registrerer systemet på Stand By Me holder vi kontroll på når det er på tide med vedlikehold, både du å din servicepartner får epost om at det er på tide med en vedlikeholdsservice.

Hva er fordelen?

  • Ha en komplett oversikt over alle dine installasjoner

Gratis!