Privatkunde

Registrer ditt produkt og få en total oversikt over ditt system.

Samlet oversikt over ditt system

Når du har registeret ditt system på Stand By Me får du tilgang til all service- og vedlikeholdshistorikk. Du ser hva og når anlegget ditt har hatt service eller reparert.

Enkelt å komme i kontakt med din serivcepartner

Din installatør tildeles automatisk rollen som din servicepartner. Man har da en total oversikt over din unike installasjon, og vet da hva som er optimalt for ditt system. Du trenger ikke å holde styr på fakturer eller telefonnummer når du ønsker service på ditt system, da du finner all informasjonen her. I tilfeller hvor det er behov for å oppdatere systemets software, vet din servicepartner om ditt system har behov for dette.

Planlegg service

Daikin anbefaler at man har vedlikeholdsservice annet hvert år for å være sikker på at systemet yter optimalt. Når du registrerer deg på Stand By Me kommer din servicepartener til å full oversikt når ditt system burde ha denne servicen.

Hva er fordelen med dette?

  • En samlet oversikt over ditt system
  • Enkelt å komme i kontakt med din servicepartner
  • Planlegg service

Gratis!